ÜRÜN LİSTEMİZ
FERT N-27% Sıvı Gübreler
Bitkiler organik maddesinden ve  minerallerinden doğal bir azot alırlar ama bu  çoğunlukla bitkilerin gereksinimlerini karşılamaya yetmez. Topraktaki azot miktarı yetersiz olduğunda, bu bitkinin gelişimi için sınırlandırıcı bir faktör oluşturur. Buna karşı büyüme dönemi sırasında mineral gübreleme ile katkıda ...
Detaylı Bilgi >>>
CALMIX-B Sıvı Gübreler
Ürün içerisinde, %17 CaO, %0.1 B ve zengin organizma parçacıklı enzimleri ihtiva etmektedir. Calmix-B, Ca’un etkileri borun mevcudiyetinden dolayı artırmaktadır. Kalsiyum kök gelişimi ve kökün işlevi için çok önemli bir elementdir. Aynı zamanda hücre duvarlarının oluşturulması için çok önemli bir rol oynamaktadır. Bu ...
Detaylı Bilgi >>>
MACRO CAL-N Sıvı Gübreler
Kalsiyum kök gelişimi ve kökün işlevi açısından çok önemli bir maddedir. Aynı zamanda hücre duvarlarının oluşumunda da çok önemli bir rol oynamaktadır. Bu maddeye kromozomların sabitlenmesi ve aynı zamanda hücre bölünmesi için de ihtiyaç duyulmaktadır. Kalsiyum çeşitli enzim sistemlerini aktive eder ve bitkideki organik ...
Detaylı Bilgi >>>
K-TOPPLUS 25% Sıvı Gübreler
Potasyum bitkinin metabolizmasında, fizyolojisinde ve kimyasal işlemlerinde varoluşu için çok önem arz eden bir role sahiptir. Potasyum, verimi ve kaliteyi yükseltir. Potasyum kök üretimini ve soğuğa karşı olan direnci artırarak yüksek verim kapasitesi sağlar. Potasyum, meyvelerin güzel renklenmesini ve iyi yetişmesini sağlar. ...
Detaylı Bilgi >>>
NUTRIPOLY 5-25-0 + TE Sıvı Gübreler
Bu bir NP gübre çözeltisidir. H2PO4 ve HPO4 formundaki fosfor, bitki tarafından alınır. Fosfor en iyi pH 4-8 arasında alınır. Burada H2PO4 en düşük pH’da iyi alınırken,  HPO4’de en yüksek pH’da iyi alınır. Nutripoly 5-25-0 bunu bitkide iyi bir şekilde dengeler. Daha uzun dallar, iyi bir renk ile bitki daha erken ...
Detaylı Bilgi >>>
GROW TOP 7-7-7 Sıvı Gübreler
Grow Top 7-7-7 damlama sulama sistemleri için uygun olan bir kimyasal gübredir. Büyüme evresi sırasında kullanılır. Fosfor kökü ve bitkinin gelişmesini uyarır. NPK birçok işlevde çok önemli bir rol oynamaktadır. Buna örnek olarak fotosentez, karbonhidratların bölünmesi ve bitkinin içinde enerjinin taşınmasını verebiliriz. ...
Detaylı Bilgi >>>
FLORA GENMIX 7-4-9 Sıvı Gübreler
Flora Genmix 7-4-9 damlama sulama sistemleri için uygun olan bir kimyasal gübredir. Çiçeklenme döneminde kullanılır. Potasyum  bitkinin metabolizmasında, fizyolojisinde ve kimyasal işlemlerinde varoluşu için çok önem arz eden bir role sahiptir. Potasyum verimi ve kaliteyi yükseltir. Potasyum kök üretimini ve soğuğa karşı ...
Detaylı Bilgi >>>
MICRO SOLIVER Sıvı Gübreler
Bitkiler ana maddelerin yanı sıra kesintisiz büyüme için belirli oranlarda eser mikro elementlere ihtiyaç duyarlar. Bunların en bilineni selenyum, mangan, bakır, bor, kobalt, çinko, molibden ve demirdir. Bu maddelerin eksikliğinin her biri, bitkide kendi eksiklik belirtilerini ortaya çıkartır. Eksiklik belirtilerinin her biri ile ...
Detaylı Bilgi >>>
MICRO Zn 10% Sıvı Gübreler
Çinko noksanlığı biktilerin yapraklarında sararma, alacalı olması ve rozet oluşturması şeklinde görülür. Kireç yönünden zengin topraklarda büyüyen bitkilerde görülür. Mikro Zn  10 % uygulaması ile bu sorun ortadan kalkmaktadır. Garanti Edilen İçerik   Çinko ...
Detaylı Bilgi >>>
MICRO TOP Cu-6 Sıvı Gübreler
Bakır bütün yüksek bitkiler için çok elzem olan bir eser maddedir. Bakır, öncelikle enzimlerin parçasıdır ve bunun yanı sıra bitkilerde fotosentez ve fenol metabolizma üzerinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Toprakta bakır Fe, Al ve Mn’nin oksitleri ve çamur mineralleri gibi organik maddelere çok sıkı şekilde ...
Detaylı Bilgi >>>
DUTCH MIX 20-20-20 + TE Katı Gübreler
Dutch Mix 20-20-20+TE büyüme ve çiçeklenme için geliştirilmiştir. Tohum oluşumunu ve çimlenmeyi sağlar. Kökün gelişimini hızlandırır. Filizlenmede, döllenmede mükemmel bir sonuç sağlar. Bitkinin soğuğa ve kurak ortamlara olan direncini artırır. Dutch Mix 20-20-20+TE makro besin maddeleri içeren kristalize bir ...
Detaylı Bilgi >>>
DUTCH MIX 10-5-35 + TE Katı Gübreler
Dutch Mix 10-5-35+TE nişastanın biriktirildiği dönem içerisindeki bitkilerde elzem olan potasyum ihtiyacı taleplerinin yerine getirilmesi için geliştirilmiştir. Potasyum bitkinin metabolizmasında, fizyolojisinde ve kimyasal işlemlerinde varoluşu için çok önem arz eden bir role sahiptir. Potasyum verimi ve kaliteyi yükseltir. ...
Detaylı Bilgi >>>
DUTCH MIX 10-35-5 + TE Katı Gübreler
Bu makro besleyicileri de ihtiva eden fosforlu bir gübredir. Bu büyüme evresindeki fosfor ihtiyacının giderilmesi için kullanılır. Fosforun artırılması, gövdenin uzatılması ve bitkinin olgunlaşması amacıyla kullanılır. Bu gübre temel bazda denge sağlar.  Bunun yanı sıra bitkinin çok yüksek değerlerde fosforu ...
Detaylı Bilgi >>>
KRESKO MIX Katı Gübreler
Kresko Mix’in %2 B, %1 Cu, %2 Fe, %12 Mn, %6 Zn’den oluşan ve tamamı suda çözünebilir dengeli bir karışımdır. Her hangi bir mikro besin elementi  azlığında son yıllarda yapılan araştırmalara göre manganın  bitki üzerindeki oluşumu etkileri ön plana çıkmıştır. Bu maddelerin azlığından bitki tam boyuna ...
Detaylı Bilgi >>>
DYNA TOPMIX Katı Gübreler
İz elementler bikti bünyesinde az miktarda bulunmasına rağmen bitki gelişimi açısından makro elementler kadar önemlidir. Dyna Topmix; bu elementleri dengeli olarak bünyesinde bulundurur ve suda çözünür formdadır. Hastalıklara karşı direnci,  çiçeklenmeyi, ürün dolgunluğunu ve erkenciliği sağlar. Garanti Edilen ...
Detaylı Bilgi >>>
DUTCH MIX Zn 35% Katı Gübreler
Bitkilerin gelişimi sırasında maddelerin dengede bulunması çok önemlidir. Çinko öncelikle çift değerli Zn+2 katyon olarak alınır. Zemindeki Zn konsantrasyonu, toprağın pH seviyesi yükseldikçe doğal olarak azalır.Bu azalışın, çözünürlüğü tanımlanabilecek olan çinko mineralleri baz alındığında, topraktaki Zn ...
Detaylı Bilgi >>>
WORTEL MAX Organik Gübreler
İçerik: Selülozu parçalayarak ve toprak hayatında mikroorganizmaları teşvik eden enzimler. Köklerin büyümesini sağlamak ve teşvik etmek için çeşitli vitaminler (folik asit, tiamin ve tokoferol) içerir. • Köklerinin patlarcasına büyümesini sağlar. • Kök bölgesinde biyolojik dengeyi uyarır. • Su ve besin alımını ...
Detaylı Bilgi >>>
GROEI MAX Organik Gübreler
İçerik: Çeşitli organik asitler, büyümeyi teşvik eden ve sağlayan eser elementler ve vitaminler. Ayrıca besin emilimini kolaylaştırır. Asparagin asit, sitrik asit, laktik asit, mannitol ve 30 dan fazla elementler içerir. • Bu ürünler, seralar ve saksılar içinde meyve ve sebze yetiştiriciliğinde de kullanılabilir. • ...
Detaylı Bilgi >>>
BLOEI MAX Organik Gübreler
İçerik: Doğal bitki hormonları (sitokinler ve oksinlerin) ve 30’dan daha fazla eser elementlerle  çiçek tomurcuğu oluşumunu teşvik eder ve yardımcı olur. Anti-oksidanların (biotin, tokoferol, kolin ve karoten) eklenmesi ile daha sağlam ve büyük meyveler alımını sağlar.   • Bu ürün seralarda ve saksıda meyve ...
Detaylı Bilgi >>>
POWER TOP Sıvı Gübreler
• Bu ürün seralarda ve saksıda meyve ve sebzelerin ekimi için geliştirilmiştir. • Power Top çiçeklenme aşamasının son (olgunlaşma) zamanında kullanılır. (1:1000) • Çiçeklenme zamanında güçlü gübreleyiniz. • Meyvelerin ve çiçeklerin olgunlaşmasını teşvik eder.   • Ağırlığını önemli ölçüde ...
Detaylı Bilgi >>>
AARDE COMPONENT Sıvı Gübreler
• Kireçli toprakların ekimi için geliştirilmiş profesyonel ve hızlı etkili gübre. • Kullanımı son derece kolay, anında çözünür ve sulama sistemleri için idealdir. • Büyüme ve çiçeklenme dönemi için uygundur. • Sağlıklı bir toprak ömrü sağlar. • Hiçbir balast maddeleri içermez. • Bu gübreyi ...
Detaylı Bilgi >>>
ASHLEY FERT Organik Gübreler
• Bu ürün, seralarda ve saksıda meyve ve sebzelerin sağlıklı toprak ve kök sistemi için tasarlanmıştır, bunun yanı sıra golf sahalarının yeşil kalması içinde uygulanmaktadır. Çimlerin kamışlanmasını önler. • Ashley Fert bütün evrelerde (sulama esnasında damlatılarak) kullanılır. 1:10000 • Bitkiler tarafından ...
Detaylı Bilgi >>>
+90 (332) 345 07 37 | info@fernabio.com