Azotlu Gübre FERT N 27%

- 3 ayrı azot formlu gübremiz (Nitrat, Amonyum, Üre), bitkilerdeki bodurlaşmayı önler.

- Yaprak ve gövde oluşumunu hızlandırır.

- Bitkinin boyunda, dal sayısında, yaprak alanında artışı sağlar.

 

Azotlu Gübre FERT N 27%
+90 (332) 345 07 37 | info@fernabio.com